:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 3 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565


img

purchases_file_71.png

file

purchases_file_71_50_37_862.pdf