:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและทำถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าลี่ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

วันที่ลงประกาศ: 17 ม.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_16_58_966953.pdf