ชื่อ - นามสกุล :นายประดิษฐ์ สุภาวงค์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :081-8858143
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองช่าง
กลุ่ม / แผนก : ส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองช่าง