ชื่อ - นามสกุล :นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่หลัก :094-3505405
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองยุทธศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
กลุ่ม / แผนก : ส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน