ชื่อ - นามสกุล :นายเปรมมินทร์ เทพอาจ
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาลตำบลวังผาง
หน้าที่หลัก :080-8516869
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองปลัดเทศบาลตำบวังผาง