ชื่อ - นามสกุล :นายปริญญาโรจน์ บุญมาดง
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 1 กองคลัง
Telephone :ภายในต่อ21
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :