:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายเชฎฐชัย ศรีชุชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลวังผาง
นางธิภัสร์พร ธรรมดา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน