:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญศรี ใจงิ้วคำ
ประธานสภาเทศบาล
โทร.081-9980486
นายจตุรงค์ ตาจุมปา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.091-0737760
นายเปรมมินทร์ เทพอาจ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายอภิชัย ปูแดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชานนท์ อินทนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายรุ่ง ครองรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ วังเวียง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายทนงศักดิ์ จันทร์ดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนรชัย แก้วดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเริงณรงค์ ปินตาดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายคัมภีร์ กันทาดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายปั๋น กันทาดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณัฐพล ตาจุมปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2