[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
พื้นฐานเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อมูลบริการ

E-service

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ADMIN]
ลิงค์แนะนำ


แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลวังผาง


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


กรมการจัดหางาน
  
    
    

แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางธีราภรณ์ ธรรมสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
084-4814946
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภวรรณ ปั้นทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Click ดูประวัติ
(.......................................)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
Click ดูประวัติ
นางสาวนวลจันทร์ กันทาดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางธิภัสร์พร ธรรมดา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญนิกา เครือม่วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางรัชฎา คงธนาธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางประภาวดี ปินธุกาศ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Click ดูประวัติ
นายศราวุธ สมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางเบญจมาศ เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายสุพจน์ ปาละก้อน
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางสาวเกวลี แสนชมพู
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย แปลนเมือง
ผช.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Click ดูประวัติ
นายวิรัตน์ อุนจะนำ
ผช.จพง.สวนสาธารณะ
Click ดูประวัติ
นายนภัส วงศ์วิริยะ
พนักงานขับรถ
Click ดูประวัติ
นายอดิเรก แสนชนะ
คนตกแต่งสวน
Click ดูประวัติ
นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์
นักดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นางนภัทรสร สุภาคำ
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นายสินธิ์ ยะใจ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายเสริม ยะใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายจำนงค์ อุดดม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Click ดูประวัติ
นางสาวชีวนันท์ สุริโยดร
ปฏิบัติงานธุรการ (หน้าห้องปลัด)
Click ดูประวัติ
นางสาวธัญญารัตน์ มะโนเพียว
ปฏิบัติงานลงข้อมูลงานการแพทย์ฉุกเฉิน
Click ดูประวัติ
น.ส.เจนจิรา วรรณา
ปฏิบัติงานธุรการ (ประจำศูนย์เรียนรู้ฯ)
Click ดูประวัติ
นางสุทิน สุริโยดร
แม่บ้าน (ประจำศูนย์เรียนรู้ฯ)
Click ดูประวัติ
นายสังวรณ์ อินต๊ะปาน
คนงานทั่วไป (ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ)
Click ดูประวัติ
นายอภิชาติ สิทธิยอง
ปฏิบัติงานฐานการเรียนรู้ประจำศูนย์การเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายธนกร กองสิงห์
ปฏิบัติงานฐานการเรียนรู้ประจำศูนย์การเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายสุพจน์ พรมเสน
ปฏิบัติงานป้องกัน (รถEMS)
Click ดูประวัติ
นายนิทรพงศ์ ขุนชนะธง
ปฏิบัติงานช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
Click ดูประวัติ
นายวรกานต์ เป็งเขียว
ปฏิบัติงานช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยเสน
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถน้ำ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภาเทศบาล
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองการศึกษา
6 : กองช่าง
7 : กองสาธารณสุข
8 : กองยุทธศาสตร์ฯ
79 : กองสวัสดิการสังคม
81 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
83 : ส่วนราชการ