[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
พื้นฐานเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อมูลบริการ

E-service

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ADMIN]
ลิงค์แนะนำ


แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลวังผาง


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


กรมการจัดหางาน
  
    
    


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังผาง ( 30/มิ.ย./2565 )
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวังผาง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังผาง ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง เพื่อพิจารณายก (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ทั้งนี้คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังผางได้พิจารณาต่อไป
ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูระบายน้ำบ้านวังผาง – บ้านเหล่าปงเสือ ( 30/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง กองยุทธศาสตร์ฯ งานป้องกันฯ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และ 4 ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูระบายน้ำบ้านวังผาง – บ้านเหล่าปงเสือ และสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมโครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับการเเก้ไขพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในตำบลวังผาง
ประชุมหารือข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ( 28/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( 27/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมกับ อ.ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T BCG) ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลวังผาง
โครงการลำพูนโมเดล ( 27/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างเกษตรนวัตกรและยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : บริบทพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการลำพูนโมเดล) ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลวังผาง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ( 27/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ( 27/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสุวิช สุภาวงค์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้จัดการการไฟฟ้าฯ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านวังหมุ้น, หมู่ที่ 8 บ้านดงเหนือ และหมู่ที่ 11 บ้านดงใต้พัฒนา ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ประชุมคณะกรรมการต่อชีวิต สร้างสุข ตำบลวังผาง ( 27/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการต่อชีวิต สร้างสุข ตำบลวังผาง เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อชีวิต สร้างสุข เขตรับผิดชอบ รพ.สต.วังผาง, เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงหลวง และเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ( 27/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการทบทวน เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบูรณาการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง โดยมีนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานฯ มีนายเชฎฐชัย ศรีชุชาติ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังผาง, คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังผาง, กลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เข้าร่วมประชาคม ในการนี้มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.ลำพูน) เข้าร่วมติดตามการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ (มะม่วง) ( 23/มิ.ย./2565 )
    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ (มะม่วง) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว (สสส.) ในหัวข้อการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัมมี่มะม่วงและการเพิ่มมูลค่าสินค้ามะม่วงกวนเคลือบช็อกโกแลต,ไวท์ช็อกโกแลต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองปลิง โดยมีกลุ่มเกษตรกรทำสวนมะม่วงเข้าร่วมกิจกรรม มี อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ในการติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว (สสส.)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 -> [จำนวน 641 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>