:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังผาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังผาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_799_5_46_696.pdf