:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

15 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_599_21_15_27.pdf