:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_566_2_44_340.pdf