:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ICT (ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ)

20 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลวังผาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ICT (ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ) ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_605_46_52_25.pdf