:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังผาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการกำหนดคุณลักษณะ ร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ในการอบรมครั้งมีนางพรพรรณ ชาวคอนไชย นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางกฤติกา เตือนราษฎร์ นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร