:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเวียงหนองล่อง

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายปิยณัฐ กันทาดง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังผาง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเวียงหนองล่อง โดยมีท้องถิ่นอำเภอเวียงหนองล่อง, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงหนองล่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร