:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังผาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายเงิน การบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและวินัยการเงินการคลังที่ควรรู้ และมีสิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร