:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: พิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566

30 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังผาง และรองปลัดเทศบาลตำบลวังผาง เข้าร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนางสาวบุผา ไชยเสน เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าแมว ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท และเทศบาลตำบลวังผางสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นเงินจำนวน 25,000 บาท โดยมีนายอำเภอเวียงหนองล่อง นายกเหล่ากาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและอำเภอเวียงหนองล่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร