:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการต่อชีวิตสร้างสุข ตำบลวังผาง ครั้งที่ 1/2566

29 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อชีวิต สร้างสุข ตำบลวังผาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการต่อชีวิตสร้างสุข ตำบลวังผาง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายใต้หัวข้อต่อชีวิต สร้างสุขตำบลวังผาง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร