:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังผาง ประจำเดือนมีนาคม 2566

28 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังผาง จัดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังผาง ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล พร้อมทั้งสรุปปัญหา-อุปสรรคในการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของแต่ละส่วนราชการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร