:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: กิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566

22 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลวังผาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 พร้อมทั้งอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 11 คน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ที่ได้เสียสละ อุทิศกายใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เทศบาลตำบลวังผางและชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร