:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: การปลูกผักเคล พืชเศรษฐกิจใหม่

14 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมไม้ไผ่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมพบปะพูดคุยเรื่องการปลูกผักเคล พืชเศรษฐกิจใหม่กับทีมลำพูนโมเดล เพื่อสำรวจจำนวนผู้ที่สนใจปลูก สภาพพื้นที่ และประเมินความพร้อมด้านการปลูกเคล ตามโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : บริบทพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการลำพูนโมเดล) โดยมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจปลูกผักเคลจาก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังผาง ตำบลหนองยวง ตำบลหนองล่อง และตำบลศรีเตี้ย เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร