:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ศึกษาดูงานกาดชุมชนหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

11 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลวังผาง นำโดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เข้าศึกษาดูงานกาดชุมชนหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : บริบทพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการลำพูนโมเดล) โดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการ จาก 4 ตำบล (ตำบลวังผาง ตำบลหนองยวง ตำบลหนองล่อง และตำบลศรีเตี้ย) ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร