:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: กิจกรรมการอบรม Focus Group ตลาดชุมชน และตลาดออนไลน์

9 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมไม้ไผ่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง “กิจกรรมการอบรม Focus Group ตลาดชุมชน และตลาดออนไลน์” โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : บริบทพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการลำพูนโมเดล)
 
???? กิจกรรมการอบรม Focus Group การจัดการตลาดออนไลน์ โรงแพค จุดรวบรวม Farmbookfresh โดยทีมลำพูนโมเดล และ Farmbook
???? กิจกรรมการอบรม Focus Group การจัดการตลาดชุมชน โดยทีมลำพูนโมเดล
 
โดยมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจในพื้นที่จาก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังผาง ตำบลหนองยวง ตำบลหนองล่อง และตำบลศรีเตี้ย เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร