เทศบาลตำบลวังผาง 99 หมู่ 9 บ้านกลางทุ่ง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
Email : WangpangICT@hotmail.com โทรศัพท์ 0-5350-4966 โทรสาร 0-5350-4966 ต่อ 11
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์โดย Army Hosting.com